Provozování automatu od společnosti Pavigo

Nejsnadnější cestou k prodejnímu nebo nápojovému automatu je jeho vlastní provozování naší firmou. Přebíráme veškerou péči o automat a zajišťujeme všechny potřebné práce a případné opravy. Pravidelně do automatu doplňujeme suroviny, zajišťujeme jeho neustálou provozuschopnost a udržujeme automat i jeho okolí čisté. Instalaci nápojového nebo prodejního automatu provedeme na své náklady. Za umístění a pronajatou plochu vám hradíme měsíčně nájemné, jehož výše je dána vzájemnou dohodou a počtem odebraných porcí. Firma Pavigo s.r.o. vám hradí i náklady na spotřebovanou elektrickou energii, vodné a stočné podle výpočtového listu.

Kontaktujte nás >>>

© 2011 Pavigo s.r.o.

Created by Better Marketing